Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Sikkerhet

Sikkerhet i vid forstand er tiltak som trygger dokumentasjonen på alle felt, herunder:

  • at dokumentasjonen er bevart som ekte, fullstendig og uendret fra avsender
  • at dokumentasjonen til enhver tid er tilgjengelig for dem som har behov for den
  • at dokumentasjonen er beskyttet mot urettmessig eller uautorisert innsyn og ikke kommer på avveie
  • at dokumentasjonen er lesbar i framtida og at gjenfinningssystemer (elektroniske) bevares
  • at dokumentasjonen er fysisk sikret mot ødeleggelse og tap

Sikkerhet ivaretas ved at alt arkivmateriale enten bevares i papirversjon eller elektronisk i godkjent filformat*. Arkivmaterialet skal oppbevares innelåst utenfor arbeidstiden og ellers under tilsyn av saksbehandlere eller arkivpersonale. Arkivmateriale som er avlevert til arkivdepot skal oppbevares i brannsikkert og godkjent arkivlokale. Egenprodusert papirbasert arkivmateriale skal lagres på godkjent papirtype** og være skrevet med holdbar skrift. Elektronisk lagret arkivmateriale skal sikkerhetskopieres daglig i henhold til IKT-Fjellregionen IKS (FARTT) sine rutiner. Arkivmateriale som er avlevert på elektronisk medium skal være lagret i henhold til riksarkivarens standarder og skal vedlikeholdes som pålagt av riksarkivaren.

*Godkjent elektronisk arkivformat jmfr kravspesifikasjon NOARK-4, kapittel 5.3.3

**Papiret skal oppfylle kravene i internasjonal standard for permanent papir, ISO 9706, jmfr Arkivforskriften §2-1

Laster...