Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Oversikt over egen organisasjon

Folldal ble egen kommune i 1914, inntil da var Folldal en del av Alvdal kommune. Det bor om lag 1.500 i Folldal.  

 
Den administrative strukturen har gjennom tidene vært gjennom flere omorganiseringer.   

SKRIVE LITT OM TIDLIGERE ORGANISERING?

Tjenesteproduksjonen er delt inn i 5 enheter som er direkte underlagt kommunedirektøren. Enhetene er ledet av hver sin enhetsleder. Enhetslederne har nødvendige fullmakter innenfor personell, økonomi og fag på sine ansvarsområder og utgjør kommunens ledergruppe sammen med kommunedirektøren. 

Stab (økonomi, personal og prosjekt):  

Service og kultur:  

Teknisk, Landbruk og utvikling:  

Helse, rehabilitering:  

Oppvekst: 

NAV Folldal var egen enhet frem til …., NAV Nord-Østerdal 

 

Arkivplanen skal gjelde for alle avdelinger og tjenesteområder i Folldal kommune. Også fagsystemer som utfører journalføringsplikten utenom sak- og arkivsystemet ESA.  

Laster...