Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

FOLLDAL KOMMUNE har en administrativ struktur der driften er inndelt i 6 enheter som er direkte underlagt rådmannen. Enhetene er ledet av hver sin enhetsleder. Enhetslederne har rådmannsfullmakter innenfor personell, økonomi og fag på sine ansvarsområder og utgjør kommunens ledergruppe sammen med rådmannen.

RÅDMANNEN er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene. Til arbeidet hører å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har rådmannen ansvaret for gjennomføring. I rådmannen stab inngår; økonomi/lønn, personal, næring, folkehelsekoordinator og beredskap. Interkommunalt samarbeid hører også inn under rådmannen.

Rådmann adm

Laster...